Ouderschapsplan

Partners worden bij een scheiding ex-partners.
Als er kinderen zijn, blijven zij samen ouder.
Bij een scheiding is het van groot belang dat de kinderen
in de toekomst met beide ouders "verder kunnen".
Het is belangrijk zorgvuldig na te gaan wat goed is
voor de kinderen en wie wat bepaalt.
Vanaf 1 maart 2009 is het verplicht om een ouderschapsplan
op te stellen bij een scheiding. Zo komen de kinderen bij een
scheiding niet tussen wal en schip terecht, was de gedachte die
aan deze regeling ten grondslag lag.Deze gedachte blijkt geen
ijdele hoop te zijn, want de nieuwe regeling leidde in 2009 tot
250 minder scheidingszaken bij de Raad voor de Kinderbe-
scherming. Het opstellen van een ouderschapsplan zorgt er
voor dat niet de Raad voor de Kinderbescherming op basis
van een onderzoek een advies geeft over het lot van de
kinderen, maar dat ouders toch gezamenlijk tot afspraken
kunnen komen. Dit komt natuurlijk vooral ten goede aan de
kinderen.

Spreuk van het moment

Welke spreuk slaat vandaag op jou?

Altijd als eerste op de hoogte?

CONTACT

Laat wat van je horen, dan nemen wij contact met je op!